Documente necesare obtinerii primei carti de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Documente necesare obtinerii primei carti de identitate la implinirea varstei de 18 ani

Documente necesare pentru obtinerea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

Documente necesare obtinerii cartii de identitate provizorii pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care locuiesc temporar in Romania

Documente necesare obtinerii cartii de identitate in cazul dobandirii cetateniei romane

Documente necesare obtinerii cartii de identitate in cazul schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Documente necesare pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Comunicat

Documente cu care se poate face dovada adresei de domiciliu sau resedinta

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Documente necesare obtinerii cartii de identitate in cazul expirarii, pierderii, distrugerii, deteriorarii, furtului, actului de identitate, schimbarii numelui, prenumelui sau sexului, atribuirii unui nou CNP, cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia, preschimbarii buletinelor de identitate, schimbarii domiciliului si schimbarea denumirii localitatii sau strazii.

Eliberarea actelor de identitate pe baza de procura speciala

Informatii furnizate de Comisia Europeana de Statele membre cu privire la continutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)

Program de audienta SPCLEP Secuieni

Program de lucru cu publicul SPCLEP Secuieni

Taxa furnizare date

Termen privind eliberarea actului de identitate