La recensământul din 2002 populaţia comunei Secuieni era de :

Total 4436 locuitori
Români 4432 locuitori
Maghiari 1 locuitor
Rromi 2 locuitori
Germani 1 locuitor

Structura după religie

Ortodoxă 4268
Romano-catolică 18
Reformată 0
Penticostală 70
Greco-catolică 0
Baptistă 0
Adventistă de ziua a Șaptea 15
Unitariană 0
Musulmană 0
Creștină după Evanghelie 0
Creștină de rit vechi 58
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană 0
Evanghelică 0
Evanghelică de confesiune augustană 0
Mozaică 0
Altă religie 4
Fără religie 2
Atei 1
Religie nedeclarată 0