Comuna Secuieni este situată în partea de nord-vest a Colinelor Tutovei, în zona de contact cu Podişul Central Moldovenesc, pe Valea Morilor.

Bine ați venit pe site-ul comunei Secuieni!

Încercăm pe această cale să vă facem cunoscute ultimele noutăţi din cadrul primăriei, să fim mai aproape de cetăţeni şi nu în ultimul rând să facem cât mai cunoscută comuna noastră.
Aici veţi găsi informaţii despre proiectele ce se desfășoară pe raza comunei Secuieni, despre acţiunile intreprinse de primăria Secuieni precum şi ultimele documente publice din cadrul primăriei.

Prezentare Generala

PROGRAM DE AUDIENTE CU PUBLICUL

 Functia Zile  Ore
 PRIMAR JOI 9:00-11:00
 VICEPRIMAR LUNI 8:00-10:00 
 SECRETAR  MIERCURI 9:00-11:00

Stiri si Evenimente

NOTIFICARE INTENŢIE DE EXPROPRIERE – Către: d-na POLI ELENA, Adresa : DOMICILIU NEIDENTIFICAT pentru imobilul– teren proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” ,,Cl 19 – Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de epurare apă uzată în Racova, Blăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni-FRONT CAPTARE SECUIENI-“, în baza Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările.

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate în condiţiile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” ,,Cl 19 – Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de epurare apă uzată în Racova, Blăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni”

Aplasamentele lucrării de utilitate publică de interes local necesar realizării obiectivului de investiţii ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” ,,Cl 19 – Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de epurare apă uzată în Racova, Blăgeşti, Buhusi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni”-FRONT CAPTARE SECUIENI-, conform Planului topografic avizat OCPI cu nr.18734/16.03.2021 şi Planului topografic avizat OCPI cu nr.18742/16.03.2021

HOTĂRÂREA NR. 11/12.04.2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor imobile -terenuri , proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” ,,Cl 19 – Reabilitarea şi extinderea facilităţilor de captare, înmagazinare, de tratare apă şi de epurare apă uzată în Racova, Blăgeşti, Buhuşi, Gârleni, Filipeşti, Traian şi Secuieni”-FRONT CAPTARE SECUIENI-

Mai mult