Obiective Turistice

Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi

(1778, reparată în perioada 1893-1894) din satul Secuieni.