Număr Titlu Data
05/2021 HCL 5/8.03.2021
2020 HCL 10/2020
2020 HCL 9/2020
2020 HCL 8/2020
2020 HCL 7/2020
2020 HCL 6/2020
2020 HCL 5/2020
2020 HCL 4/2020
2020 HCL 3/2020
2020 HCL 2/2020
2020 HCL 1/2020
33 /

2019

HCL NR 71
33 /

2019

HCL NR 70
33 /

2019

HCL NR 69
33 /

2019

HCL NR 68
/

2019

HCL  NR 67
 /

2019

HOTARAREA NR.53 -66 30.10.2019
 /

2019

HOTARAREA NR.52 26.09.2019 26.09.2019
33 /

2019

CONSILIUL LOCAL HOTARARI NR LE-44 30.08.2019
33 /

2019

Privind sprijinirea unor unitati de cult din comuna Secuieni, judetul Bacau 31.07.2019
32 /

2019

Privind aprobarea Strategiei in Domeniu Eficientei Energetice in Comuna Secuieni, judetul Bacau 28.06.2019
31 /

2019

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni, judetul Bacau pe anul 2019 28.06.2019
30 /

2019

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni, judetul Bacau pe anul 2019 28.06.2019
29 /

2019

Privind aprobarea modificarii taxei speciale de salubrizare pentru perioada 1.01.2019-30.04.2019 28.06.2019
28 /

2019

Privind aprobarea investitiei cu privire la „Modernizarea drum satesc Strada Razesilor, comuna Secuieni 28.06.2019
27 /

2019

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile iunie-august, anul 2019 28.06.2019
26 /

2019

Privind aprobarea executarii lucrarii de reparatii gard imprejmuire gradinita din comuna Secuieni, sat Secuieni, judetul Bacau 31.05.2019
25 /

2019

Privind aprobarea inchirierii pasunii comunale prin atribuire directa crescatorilor de animale, membri ai colectivitatii locale sau care au sediu social pe teritoriul UAT Secuieni, in urma depunerii cererilor acestora;

Privind completarea Anexei nr. 2 la „CONTRACT de inchiriere pentru suprafete de pasuni aflate in domeniul privat al comunei Secuieni” la HCL NR. 19/19.04.2019 privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a pasunilor aflate in propriatatea privata a comunei Secuieni, judetul Bacau.

31.05.2019
24 /

2019

Privind modificarea statului de functii personalului din cadru U.A.T. comuna Secuieni, Judetul Bacau 31.05.2019
23 /

2019

Privind modificarea HCL nr. 54/31.08.2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Secuieni 31.05.2019
22 /

2019

Privind aprobarea cotizatiei la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB 31.05.2019
21 /

2019

Privind acordarea unei subventii din Bugetul public local al Comunei Secuieni, Judetul Bacau, pentru finantarea functionarii serviciului public de salubrizare 31.05.2019
20 /

2019

Privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a suprafetei de 900 mp, teren agricol,  15.05.2019
19 /

2019

Privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a pasiunilor aflate in proprietatea privata a comunei Secuieni, judetul Bacau 19.04.2019
18 /

2019

Privind aprobarea executiei trimestrului I pe anul 2019 19.04.2019
17 /

2019

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 19.04.2019
16 /

2019

Privind completarea Anexei la HCL NR. 37/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Secuieni si din subordinea Consiliului Local Secuieni 29.03.2019
Număr Titlu Data
15 /

2019

Privind modificarea statutului de functii personalului din cadrul U.A.T. comuna Secuieni, judetul Bacau 29.03.2019
14 /

2019

Privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Secuieni, judetul Bacau 29.03.2019
13 /

2019

Privind introducerea in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni, judetul Bacau a imobilului – cladire „Gradinita cu program normal, cu doua sali de grupa”, sat Secuieni 29.03.2019
12 /

2019

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile martie-mai, anul2019 29.03.2019
11 /

2019

Privind modificarea statului de functii personalului din cadru U.A.T. comuna Secuieni, judetul Bacau 28.02.2019
10 /

2019

Cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Secuieni. 28.02.2019
9 /

2019

Privind sprijinirea unor unitati de cult din comuna Secuieni, judetul Bacau 28.02.2019
8 /

2019

Privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 in Comuna Secuieni 28.02.2019
7 /

2019

Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti 28.02.2019
6 /

2019

Privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018 01.02.2019
5 /

2019

Privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 15.01.2019
4 /

2019

Pentru aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Documentul de pozitie privind modul de implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” 15.01.2019
3 /

2019

Privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de cesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST S.A. 15.01.2019
2 /

2019

Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 2019 09.01.2019
1 /

2019

Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local – sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare si/sau functionare 09.01.2019
Numar Titlu Data
64 / 2018 Prinvind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni, județul Bacău pe anul 2018 2018-12-21
63 / 2018 Privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 în comuna Secuieni 2018-12-20
62 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, județul Bacău pe anul 2018 2018-1220
61 / 2018 Privind sprijinirea unități de cult din comuna Secuieni, județul Bacău 2018-12-17
60 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, județul Bacău pe anul 2018 2018-12-17
59 / 2018 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Secuieni pentru ședințele din lunile decembrie, anul 2018-februarie, anul 2019 2018-12-17
58 / 2018 Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice comuna Secuieni județul Bacau” 2018-11-29
57 / 2018 Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii, în vederea elaborarării și tehnoredactării documentelor pe linie de securitate și sănătate în muncă necesare personalului angajat din organigrama primăriei 2018-11-29
56 / 2018 Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Secuieni nr 22/30.03.2018 privind acordarea Diplomei de Onoare si plata unui premiu în valoare de 300 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în comuna Secuieni, județul Bacău 2018-11-29
55 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă Consiliul Local și Primăria comunei Secuieni 2018-11-29
54 / 2018 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe aplicabile în anul fiscal 2019 2018-11-29
53 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, județul Bacău pe anul 2018 2018-11-29
52 / 2018 Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii, în vederea întocmirii și elaborării documentelor pe linie de securitate și sănătate în muncă necesare Serviciilor Voluntar pentru Situații de Urgență 2018-10-30
51 / 2018 Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor 2018-10-30
50 / 2018 Privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Secuieni, județul Bacău pentru anul 2018 2018-10-30
49 / 2018 Privind aprobarea în principu a achiziționării unui teren pentru înființarea unei platforme de depozitare gunoi de grajd, cu finanțare din fonduri nerambursabile, pe raza comunei Secuieni, județul Bacău 2018-10-30
48 / 2018 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Secuieni nr. 46/27.09.2018 privind aprobarea diminuării islazului comunal, parte din domeniul privat al comunei Secuieni, județul Bacău 2018-10-30
47 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, județul Bacău pe anul 2018 2018-10-30
46 / 2018 Privind aprobarea diminuării islazului comunal parte din domeniul privat al comunei Secuieni, județul Bacău 2018-09-27
45 / 2018 Privind închirierea unei suprafețe de 4592 m.p. teren extravilan situată în punctul Chiticeni compus din acumulare apă (luciu de apă) și terenul aferent în vederea amenajării unei zone de producție 2018-09-27
44 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de încheiere a bunurilor aflate în domeniul public sau privat al comunei Secuieni, jud. Bacău 2018-09-27
43 / 2018 Privind aprobarea completării art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Secuieni nr. 37/15.11.2011 privind aprobarea înființării Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor în subordinea Consiliului local Secuieni 2018-09-27
42 / 2018 Privind modificarea Hotărârii Consiului Local Secuieni nr 50/20.11.2017 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe aplicabile în anul fiscal 2018 2018-09-27
41 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară organizat la nivelul comunei Secuieni, Jud. Bacău 2018-09-27
40 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru realizarea investiției Extindere și schimbare de destinație din casa de vacanță în spațiul depozitare, prelucrare legume-fructe și birou administrativ în satul Secuieni, strada Razesilor, nr. 3, com. Secuieni, jud. Bacău 2018-09-27
39 / 2018 Privind sprijinirea unor unități de cult din comuna Secuieni, județul Bacău 2018-09-27
38 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, județul Bacău pe anul 2018 trim III 2018-09-27
37 / 2018 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Secuieni pentru ședințele din lunile septembrie – octombrie, anul 2018 2018-09-27
36 / 2018 Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 2018-08-14
35 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, jud. Bacău, pe anul 2018 2018-07-10
34 / 2018 Privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al II lea, anul 2018 2018-07-10
33 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Secuieni, jud. Bacău pe anul 2018 2018-07-10
32 / 2018 Privind aprobarea statului de funcții  și organigramei personalului din cadrul U.A.T. comuna Secuieni și a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2018-06-29
31 / 2018 Privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar in valoare de 390.000 lei, pentru obiectivul de investitii „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate si menajere si a statiei de epurare in comunca Secuieni, judetul Bacau” 2018-06-22
30 / 2018 Privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 390.000 lei, in conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 2018-06-22
29 / 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile iunie-august, anul 2018 2018-06-22
28 / 2018 Privind aprobarea Contractului de voluntariat pentru personalul voluntar care incadreaza „Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta” 2018-05-31
27 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” 2018-05-31
26 / 2018 Privind reorganizarea „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” 2018-05-31
25 / 2018 Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. pentru realizarea investitiei „Exitindere si schimbare de destinatie din casa de vacanta in spatiu de depozitare, productie prelucrare legume – fructe si birou administrativ” in satul Secuieni, str. Razesilor, nr. 3, comuna Secuieni, Judetul Bacau. 2018-05-31
24 / 2018 Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre DELGAZ – GRID S.A., pe durata existentei capacitatilor energetice, a suprafetei ocupate definitiv de 1,00 mp, reprezentand teren ocupat de amplasarea stalpului de joasa tensiune (coordonate stalp in sistem STEREO 1970x= 660312. 158, y=576382.778) la limita drumului satesc pentru construirea LEA 0,4 KV (lucrari pe tarif de racordare) in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica  anexe exploatatie Agricola apartinand PFA Branisteanu Gheorghe amplasate in sat Chiticeni, comuna Secuieni, judetul Bacau” 2018-04-27
23 / 2018 Privind Planul de actiuni cu obiective si lucrari de Interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2018 201 – 04-27
22 / 2018 Privind acordarea „Diplomei de Onoare” si plata unui premiu in valoare de 300 lei familiilor care au implinit si depasit cu maxim 1 an 50 de ani de la casatorie si care au domiciliul in comuna Secuieni, judetul Bacau 2018-03-30
21 / 2018 Privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni, judetul Bacau. 2018-03-30
20 / 2018 Privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o persoana fizica sau juridica, pe perioada determinata, in vederea elaborarii si tehnoredactarii documentelor pe linie situatii de urgenta, necesare Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta, Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Centrului Operativ cu Activitate Temporara, Secretariatului Tehnic, documentelor pe linie de aprare impotriva inciendiilor necesare U.A.T. si a documentelor necesare pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta a personalului din organigrama primariei. 2018-03-30
19/ 2018 Privind aprobarea Listei investitiilor Prioritare care se vor realiza prin proiectul finantat prin POIM pentru U.A.T. Secuieni, judetul Bacau. 2018-03-30
18 / 2018 Privind modificarea si completarea HCL nr.36 din 14.07.2017 privind implementarea proiectului „Modernizarea iluminatului public cu panouri fotovoltaice,comuna Secuieni,judetul Bacau. 2018-03-12
17 / 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile martie,anul 2018-mai,anul 2018. 2018-03-12
16 / 2018 Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti a bugetului local sursa A. 2018-02-23
15 / 2018 Privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 2018-02-23
14 / 2018 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Galea Crina Maria,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare interventiei chirurgicale cardiologice ce va fi suportata de fiica Carp Miruna Alexandra. 2018-01-31
13 / 2018 Privind completarea Hotararii Consiliului Local Secuieni nr.19/10.03.2017 ,privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna secuieni,judetul Bacau”. 2018-01-31
12 / 2018 Privind aprobarea angajamentului de plata catre „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”-A.D.I.S privind debitul restant in cuantum de 45.804 lei. 2018-01-31
11 / 2018 Privind abrogarea pct.-ului 14 „asistenti personali” din Anexa la HCL nr.37/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Secuieni si din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2018-01-31
10 / 2018 Privind propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Secuieni. 2018-01-31
9 / 2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru personalul din cadrul U.A.T comuna Secuieni si pentru personalul din subordinea Consiliului LocalSecuieni,judetul Bacau,pentru anul 2017. 2018-01-31
8 / 2018 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 in comuna Secuieni. 2018-01-31
7 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau-ADIB. 2018-01-31
6 / 2018 Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Secuieni nr.2/22.01.2015 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau,cu modificarile si completarile ulterioare. 2018-01-31
5 / 2018 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.50/20.11.2017 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe aplicabile in anul fiscal 2018. 2018-01-31
4 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S”. 2018-01-31
3 / 2018 Privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau. 2018-01-31
2 / 2018 Privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului”Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau” 2018-01-31
1 / 2018 Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local-sursa A,a deficitului sectiunii de dezvoltare si sau functionare 2018-01-09
57 / 2017 Privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 in comuna Secuieni. 2017-12-14
56 / 2017 Privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2017-12-14
55 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate,a autorizatiei de amplasare si profil de activitate precum si a orarului de functionare pentru agentii economici,persoane fizice autorizate sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-12-14
54 / 2017 Privind aprobarea,in principiu,a elaborarii si intocmirii „Strategiei de Dezvoltare a Activitatii Serviciilor Sociale si Protectia Copilului”. 2017-12-14
53 / 2017 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,judetul Bacau,trim. al IV-lea ,anul 2017 si modificarea listei de investitii,anul 2017. 2017-12-14
52 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile decembrie,anul 2017-februarie,anul 2018. 2017-12-14
51 / 2017 Privind stabilirea Programului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea,intretinerea si curatenia comunei Secuieni. 2017-11-20
50 / 2017 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe aplicabile in anul fiscal 2018. 2017-11-20
49 / 2017 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,judetul Bacau,trim.al IV- lea,anul 2017. 2017-11-20
48 / 2017 Privind alocarea sumei de 17.900lei de la bugetul local al comunei Secuieni,judetul Bacau in vederea achitarii taxei speciale pentru salubritate catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau A.D.I.S. 2017-11-20
47 / 2017 Privind aprobarea STATUTULUI comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-11-20
46 / 2017 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Secuieni,judetul Bacau,perioada 2014-2020. 2017-11-20
Număr Titlu Data
45 / 2017 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni al d-nei Vidrascu Camelia -Cristina. 2017-11-20
44 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Acatrinei Florentina Ancuta,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare efectuarii unui RMN si interventie chirurgicala la coloana vertebrala ce vor fi suportate de fiica Acatrinei Laura,persoana cu handicap grav. 2017-09-29
43 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-09-29
42 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile septembrie-noiembrie ,anul 2017 2017-09-29
41 / 2017 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-08-28
40 / 2017 Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local PALADE CEZAR VASILE si vacantarea mandatului de consilier local 2017-08-28
39 / 2017 Privind modificarea HCL nr.7/27.01.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2017-07-28
38 / 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali 2017-07-28
37 / 2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SECUIENI SI SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 2017-07-28
41 / 2017 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-08-28
40 / 2017 Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Palade Cezar Vasile si vacantarea mandatului de consilier local. 2017-08-28
39 / 2017 Privind modificarea HCL nr.7/27.01.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2017-07-28
38 / 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali. 2017-07-28
37 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Secuieni si din subordinea Consililului Local Secuieni. 2017-07-28
36 / 2017 Privind implementarea proiectului „Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice,comuna Secuieni,judetul Bacau.” 2017-07-14
Număr Titlu Data
35 / 2017 Privind rectificarea bugetului local si a listei obiectivelor de investitii ale comunei Secuieni. 2017-07-14
34 / 2017 Privind atribuirea denumirii strazilor si numerotarea caselor din satele comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-06-30
33 / 2017 Privind instituirea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in alt spatiu decat cel al sediului primariei comunei Secuieni,indiferent de zilelle saptamanii.
Privind instituirea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele nelucratoare.
2017-06-30
32 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile iunie -august,anul 2017 2017-06-30
31 / 2017 Privind modificarea listei de investitii pe anul 2017 2017-05-31
30 / 2017 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patriminiul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau”. 2017-05-31
29 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Caltea Carmen,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare investigatiilor medicale cardiologice ce vor fi suportate de fiul Andrei Lucian Ionut. 2017-05-31
28 / 2017 Privind alocarea sumei de 60.000 lei,prevazuta in bugetul local,capitolul cheltuieli”Cultura,recreere si religie”,subcapitolul „sustinerea cultelor” si aprobata prin Hotararea Consiliului Local Secuieni nr.23/03.04.2017,Parohiei ortodoxe Secuieni „Sf.Voievozi”. 2017-05-31
27 / 2017 Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,jud. Bacau. 2017-05-31
26 / 2017 Privind aprobarea inchirierii apartamentului ce apartine domeniului public al comunei Secuieni,jud.Bacau ,prin atribuire directa a contractului de inchiriere in favoarea d-nei Vaman Doinita. 2017-05-31
25 / 2017 Privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Secuieni din anul 2016 in anul 2017 pentru finantarea unor investitii. 2017-05-22
24 / 2017 Privind acordarea dreptului de uz si servitute in favoarea DELGAZ -GRID S.A pentru un teren in suprafata de 4 mp, in vederea executarii lucrarii „Coexistenta fibra optica apartinand Ministerului pentru Societatea Informationala cu Retele Electrice apartinand DELGAZ GRID S.A in comuna Secuieni.” 2017-05-11
23 / 2017 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,jud. Bacau,pentru anul 2017 2017-04-03
22 / 2017 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane,materiale si financiare,destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul comunei Secuieni,jud. Bacau,anul 2017 2017-03-31
21 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei „Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Secuieni,judetul Bacau „. 2017-03-10
Număr Titlu Data
20 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei „Modernizare drumuri comunale in comuna Secuieni,judetul Bacau. 2017-03-10
19 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni,judetul Bacau. 2017-03-10
18 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei „Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Secuieni,judetul Bacau”. 2017-03-10
17 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile martie-mai,anul 2017 2017-03-10
16 / 2017 Privind scutirea la plata taxei de salubrizare aferenta anului 2017. 2017-02-28
15 / 2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru personalul din cadrul U.A.T comuna Secuieni si pentru personalul din subordinea Consiliului Local Secuieni,judetul Bacau,pentru anul 2017 2017-02-28
14 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-lui Palade Voinea pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea fiicei Burulea Ana Maria,decedata la data de 05.02.2017 2017-02-07
13 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-lui Burulea Ion pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea nepotului patern Burulea Andrei,decedat la data de 05.02.2017. 2017-02-07
12 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-lui Burulea Dumitru,pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea sotiei Burulea Viorica,decedata la data de 05.02.2017 2017-02-07
11 / 2017 Privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate. 2017-01-27
10 / 2017 Privind :
1.Modificarea Contractului de concesiune servicii nr.1418/08.05.2013 incheiat intre U.A.T comuna Secuieni si Asociatia „Zooprod „Secuieni;
2.Aprobarea incetarii Contractului de concesiune servicii nr.1418/08.05.2013 incheiat intre U.A.T comuna Secuieni si Asociatia „Zooprod” Secuieni.
2017-01-27
9 / 2017 Privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor”al comunei Secuieni. 2017-01-27
8 / 2017 Privind propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Secuieni. 2017-01-27
7 / 2017 Privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2017-01-27
6 / 2017 Privind primirea Mun.Onesti in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia. 2017-01-09
Număr Titlu Data
5 / 2017 Privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului”Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”. 2017-01-09
4 / 2017 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul” Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S”. 2017-01-09
3 / 2017 Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Secuieni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”. 2017-01-09
2 / 2017 Privind modificarea Acordului de parteneriat prevazut in anexa la HCL nr.68 din 27.10.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Secuieni si Judetul Bacau in vederea implementarii proiectului”REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 3:NEAMT-BACAU,DJ 207 D (limita judet Neamt-Traian-DN 2F,km 28+000-50+254),DJ 241(limita judet Vrancea-Podu Turcului-Izvoru Berheciului,Km 25+000-83+368) si DJ 241 A(Izvoru Berheciului-Secuieni,km 64+250-78+114)”. 2017-01-09
1 / 2017 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltarea a bugetului local pe anul 2016 in suma de 643.249,13 lei din excedentul bugetului local al comunei Secuieni. 2017-01-09
81 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016,trim.al IV-lea. 2016-12-14
80 / 2016 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe aplicabile in anul fiscal 2017. 2016-12-14
79 / 2016 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni al d-lui Galea Octav. 2016-12-14
78 / 2016 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni al d-lui Branisteanu Gheorghe. 2016-12-14
77 / 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile decembrie,anul 2016-februarie 2017. 2016-12-14
76 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.al IV-lea,anul 2016. 2016-11-29
75 / 2016 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau”. 2016-11-29
74 / 2016 Privind demisia d-lui consilier local PILAT DANUT si vacantarea mandatului de consilier local. 2016-11-29
73 / 2016 Privind demisia d-lui consilier local MIHAI CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local. 2016-11-29
72 / 2016 Privind aprobarea „Acordului de parteneriat” intre U.A.T Comuna Secuieni si Societatea Nationala Crucea Rosie,Filiala Bacau Crucea Rosie Romana,U.A.T Comuna Corbasca si U.A.T Comuna Colonesti. 2016-11-10
Număr Titlu Data
71 / 2016 Privind aprobarea realizarii,in principiu, a unei fose septice in zona Gostat,sat Secuieni,in cadrul comunei Secuieni,Judetul Bacau. 2016-10-31
70 / 2016 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Adamuta Tereza,pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea fratelui Adamuta Ion,decedat la data de 06.10.2016. 2016-10-31
69 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016,trim.al IV-lea. 2016-10-31
68 / 2016 Privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judetul Bacau si UAT Comuna Secuieni in vederea realizarii proiectului „REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 3:NEAMT -BACAU,DJ 207 D(limita judet Neamt-Traian DN 2F km 28+000-50+254),DJ 241 (limita judet Vrancea-Podu Turcului-Izvoru Berheciului km 25+000-83+368)si DJ 241 A(Izvoru Berheciului-Secuieni km 64+250-78+114)”. 2016-10-27
67 / 2016 Privind achizitionarea unui autoturism autohton,cu tractiune integrala,necesar pentru buna desfasurare a activitatii institutiei. 2016-09-30
66 / 2016 Privind modificarea HCL nr.31/30.04.2015 privind aderarea si participarea comunei Secuieni,judetul Bacau la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune
Locala „Colinele Tutovei”in vederea implementarii unei Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR 2014-2020,Masura 19,Dezvoltare locala LEADER.
2016-09-30
65 / 2016 Privind stabilirea taxei speciale de inchiriere a Caminului Cultural pentru diferite evenimente si a Regulamentului privind incasarea taxei speciale. 2016-09-30
64 / 2016 Privind modificarea statului de functii personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni-Anexa 2 a HCL nr.52/31.08.2016 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2016-09-30
63 / 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile septembrie-noiembrie,anul 2016. 2016-09-30
62 / 2016 Privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-A.D.I.B. 2016-08-31
61 / 2016 Privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminbare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau,realizata prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Bacau. 2016-08-31
60 / 2016 Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu. 2016-08-31
59 / 2016 Privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau”. 2016-08-31
58 / 2016 Privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 2016-08-31
57 / 2016 Privind prestarea muncii in folosul comunitatii de catre persoanele beneficiare de ajutor social,conform legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,care detin certificate medicale de constatare a capacitatii de munca. 2016-08-31
Număr Titlu Data
56 / 2016 Privind Planul de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2017 2016-08-31
55 / 2016 Privind aprobarea conditiilor,situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza art.28 din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 2016-08-31
54 / 2016 Privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Secuieni. 2016-08-31
53 / 2016 Privind aprobarea unor masuri de circulatie pe drumurile publice de pe raza comunei Secuieni a vehiculelor cu tractiune animala. 2016-08-31
52 / 2016 Privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2016-08-31
51 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016,trim.al III-lea. 2016-08-31
50 / 2016 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni
al d-nei Leahu Aglaia.
2016-08-31
49 / 2016 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni
al d-lui Burulea Dan.
2016-08-31
48 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016,trim.al III-lea. 2016-08-19
47 / 2016 Privind desemnarea unui membru al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare , Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Secuieni

 

2016-07-29
46 / 2016 privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 2/22.01.2015

 

2016-07-29
45 / 2016 Privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform in vederea executarii “ Lucrarilor de desfiintare C1- Gradinita construita din caramida , acoperita cu tigla si C2-Anexa , comuna Secuieni, satul Secuieni, judetul Bacau 2016-07-29
44 / 2016 Privind aprobarea:
– modelului de Contract de prestarii servicii de salubrizare pentru agentii economici si institutiile publice de pe raza comunei Secuieni
– decontarea de catre ADIS catre ROMPREST , a prestarii serviciului, la tariful unic de 317,73 ron/ tona fara TVA, pentru deseurile de pe raza comunei Secuieni, pe durata perioadei de tranzitie
2016-07-29
43 / 2016 Privind compensarea in bani a voluntarilor-membri S.V.S.U Secuieni care participa la interventii si pregatire 2016-07-29
42 / 2016 Privind stabilirea zilei comunei Secuieni, judetul Bacau

 

2016-07-29
Număr Titlu Data
41 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2016, Trim.al III lea
2016-07-29
40 / 2016 Privind modificarea si completarea Listei de investitii, pentru anul 2016 2016-07-29
39 / 2016 Privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06.2016 2016-07-29
38 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Secuieni, judetul Bacau 2016-07-29
37 / 2016 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local MUNTEANU FLORIN si vacantarea mandatului de consilier local

 

2016-07-29
36 / 2016 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local HUIBAN CORNELU si vacantarea mandatului de consilier local

 

2016-07-29
35 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2016, Trim.al III lea
2016-07-14
34 / 2016 Privind constituira comisiilor de specialitate 2016-06-24
33 / 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Secuieni, judetul Bacau 2016-06-24
32 / 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-06-24
31 / 2016 privind constituirea Consiliului local Secuieni, judeţul Bacău 2016-06-24
30 / 2016 Privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Secuieni, judeţul Bacău 2016-06-24
29 / 2016 Privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Secuieni, judeţul Bacău 2016-06-24
28 / 2016 privind aprobarea de către Consiliul Local al comunei Secuieni a cotizatiei de 2 lei /an pentru fiecare locuitor din comuna Secuieni, pentru anul 2016, la patrimoniul Asociatiei Grup de Actiune Locala “ Colinele Tutovei”

 

2016-05-31
27 / 2016 Privind aprobarea:
– modelului de Contract de prestarii servicii de salubrizare pentru agentii economici si institutiile publice de pe raza comunei Secuieni
– decontarea de catre ADIS catre ROMPREST , a prestarii serviciului, la tariful unic de 317,73 ron/ tona fara TVA, pentru deseurile de pe raza comunei Secuieni, pe durata perioadei de tranzitie
2016-04-15
Număr Titlu Data
26 / 2016 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre comuna Secuieni, judetul Bacau si S.C. EON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. in vederea cedarii cu titlu gratuit a dreptului de folosinta a\’\’ Extindereii retelei electrice de joasa tensiune “ comuna Secuieni, sat Secuieni-zona “ Baza de receptie- Paraul morii ”

 

2016-04-15
25 / 2016 NR.25/15.04.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile aprilie-mai, anul 2016
2016-04-15
24 / 2016 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare, destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul comunei Secuieni, judetul Bacau , anul 2016 2016-03-31
23 / 2016 NR. 23/31.03.2015
Privind acordarea ajutorului de urgenta
d-nei Ionescu Nela, pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea cumnatului MELU TICU ,decedat la data de 16.12.2015
2016-03-31
22 / 2016 Privind aprobarea Documentatiei de autorizare lucrari de interventie pentru proiectul “ Lucrari de desfiintare C1- Gradinita construita din caramida , acoperita cu tigla si C2-Anexa , comuna Secuieni, satul Secuieni, judetul Bacau

 

2016-03-31
21 / 2016 Privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Secuieni in domeniul privat al acesteia

 

2016-03-31
20 / 2016 Privind aprobarea Listei de investitii, pentru anul 2016

 

2016-03-31
19 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, Trim. I 2016-03-31
18 / 2016 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, Trim. I

 

2016-02-29
17 / 2016 privind stabilirea taxei speciale anuala datorata de persoanele fizice şi juridice
din comuna Secuieni
2016-02-29
16 / 2016 Privind aprobarea aplicarii unor masuri stabilite conform
Deciziei nr. 89/2.12.2014 privind inlaturarea deficientelor constatate in urma actiunii :” Audit financiar asupra bilantului contabil si contului anual de executie bugetara , incheiat la data de 31.12.2013”
2016-02-29
15 / 2016 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015

 

2016-02-29
14 / 2016 Privind scutirea familiei CALTEA CARMEN la plata taxei de salubrizare pentru anul 2016 2016-02-29
13 / 2016 Privind acordarea ajutorului de urgenta
d-nei Ionescu Nela, pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea cumnatului MELU TICU ,decedat la data de 16.12.2015
2016-02-29
12 / 2016 Nr. 12/29.02.2016
Privind completarea Hotararii Consiliului Local Secuieni nr. 38/29.11.2012 modificata prin H.C.L. nr. 38/22.05.2015 privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza art. 28 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat
2016-02-29
Număr Titlu Data
11 / 2016 PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
PE ANUL 2015
2016-02-29
10 / 2016 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Secuieni nr. 3/29.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni, judetul Bacau, pentru anul 2016

 

2016-02-29
9 / 2016 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna ianuarie, anul 2016

 

2016-01-29
8 / 2016 Privind organizarea retelei scolare pentru anul 2016-2017 in comuna Secuieni 2016-01-29
7 / 2016 NR. 7/29.01.2016
Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S.”
2016-01-29
6 / 2016 cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Secuieni
2016-01-29
5 / 2016 privind aprobarea functiilor publice,statului de functii, numarului de personal si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2016-01-29
4 / 2016 privind aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2016 2016-01-29
3 / 2016 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,
judetul Bacau, pentru anul 2016
2016-01-29
2 / 2016 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2015

 

2016-01-13
1 / 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile ianuarie-martie, anul 2016
2016-01-13
68 / 2015 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
al comunei Secuieni, judeţul Bacău prin trecerea investitiei „ Extindere scoala cu corp grupuri sanitare si asigurare utilitati ( apa si canalizare) scoala gimnaziala I-VIII Secuieni, comuna Secuieni, judetul Bacau” 
2015-12-29
67 / 2015 • Aprobarea tarifelor operatorului de colectare si transport deseuri SC Compania Romprest SA Bucuresti aferente “ Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau”
• Aprobarea modelului de Contract de prestare servicii de tratare si depozitare a deseurilor, intre Primaria Muniicipiului Bacau , in calitate de de operator al depozitului conform de deseuri ( Celula 1) si ADIS Bacau, in calitate de utilizator , in numele si pe seama a 63 de UAT-uri( pentru personae fizice) si imputernicirea ADIS , prin reprezentantii desemnati , sa incheie contractul , in numele iu pe seama UAT-lui
• Aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deseuri, Primaria Municipiului Bacau
• Aprobarea modelului de Contract pentru agentii economici, institutiile publice 
2015-12-29
66 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna decembrie , anul 2015

 

2015-12-17
65 / 2015 Privind acordarea normei de hrană politistului local Balaita Valentin Neculai 2015-12-17
Număr Titlu Data
64 / 2015 privind aprobarea de principiu a proiectului “ Modernizare drum satesc DS 645 din DJ 241, drum satesc DS 634, drum satesc DS 689 din DJ 241 , drum satesc DS 644 din DJ 241, drum satesc DS 338 din DJ 241, drum satesc DS 340 din DJ 241, drum satesc DS 339 , sat Secuieni, comuna Secuieni, judetul Bacau” 2015-12-17
63 / 2015 privind aprobarea de principiu a proiectului “ Restaurare monument istoric scoala ( BC –II-m-B-00789) sat Berbinceni, comuna Secuieni, judetul Bacau

 

2015-12-17
62 / 2015 Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de craciun pentru elevii si copiii prescolarii de la nivelul comunei Secueini, judetul Bacau 2015-12-17
61 / 2015 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV lea, anul 2015 2015-12-17
60 / 2015 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe
aplicabile in anul fiscal 2016
2015-12-17
59 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna noiembrie, anul 2015 2015-11-25
58 / 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru personalul din cadrul U.A.T. comuna Secuieni si pentru personalul din subordinea Consiliului Local Secuieni, judetul Bacau, pentru anul 2016

 

2015-11-25
57 / 2015 privind Planul de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2016 2015-11-25
56 / 2015 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV lea, anul 2015 2015-11-25
55 / 2015 PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII PRELUNGIRII VALABILITATII ,CU TREI LUNI, A SCRISORII DE GARANTIE DIN PARTEA FNGCIMM 2015-11-12
54 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna octombrie , anul 2015 2015-10-29
53 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile octombrie-decembrie, anul 2015
2015-10-29
52 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna septembrie , anul 2015

 

2015-09-24
51 / 2015 privind aprobarea indicatorilor Tehnico- Economici pentru
obiectivul \’\’ Extindere retea electrica de joasa tensiune “ comuna Secuieni, sat Secuieni-zona “ Baza de receptie- Paraul morii ”
2015-09-24
50 / 2015 privind aprobarea statului de functii si organigramei
personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni
2015-09-24
Număr Titlu Data
49 / 2015 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III lea, anul 2015

 

2015-09-15
48 / 2015 Privind utlizarea , cu titlu gratuit , in cadrul proiectului Ro-NET, a unei
suprafete de teren aferenta scolii Glodisorele, sat Glodisoarele, comuna Secuieni a drumului de acces, si a traseului de fibra optica si alimentarea cu energie electrica
2015-08-14
47 / 2015 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
al comunei Secuieni, judeţul Bacău
2015-08-14
46 / 2015 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III lea, anul 2015

 

2015-08-14
45 / 2015 privind acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE” şi premierea în bani a familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi vor implini 50 de ani de la casatorie pana la data de 31.12.2015 si au domiciliul în comuna Secuieni, judeţul Bacău 2015-07-23
44 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile iulie -septembrie, anul 2015
2015-07-23
43 / 2015 privind aprobarea valorii de invenstiție a proiectului cu titlul ”Extindere școală cu corp grupuri sanitare și asigurare utilități ( apă și canalizare) școală gimnazială I-VIII, Secuieni, comuna Secuieni, Județul Bacău”, proiect finanțat prin FEADR, măsura 322 2015-06-26
42 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna iunie , anul 2015

 

2015-06-26
41 / 2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1646/29.06.2009 incheiat intre Primaria comunei Secuieni , reprezentata prin primar si S.C. MADISFARM S.R.L.reprezentata prin imputernicit Dinu Lucian 2015-06-26
40 / 2015 Privind modificarea Hotararii Consiliului local Secuieni nr. 31/30.04.2015
privind aderarea si participarea comunei Secuieni, judeţul Bacău la parteneriatul constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Colinele Tutovei” în vederea implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR 2014-2020 , Măsura 19 , Dezvoltare locală LEADER
2015-06-05
39 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna MAI , anul 2015

 

2015-05-22
38 / 2015 -MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.38/29.11.2012
PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR, SITUATIILOR SI MODALITATILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA IN BAZA ART. 28 DIN LEGEA NR. 416/2001 – PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
2015-05-22
37 / 2015 privind modificarea art. 2 din Hotararea nr. 20/30.04.2014
privind aprobarea realizarii lucrarii de” Punere in siguranta a tronsonului de drum de acces DC 25( 900 m) in satul Chiticeni, prin asigurarea colectarii si evacuarii apelor din zona drumului si refacerea suprafetei de rulare”
2015-05-22
36 / 2015 Privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute in favoarea
S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A., pe durata existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 26 mp , ce apartine domeniului public al comunei Secuieni, judetul Bacau
2015-05-22
35 / 2015 Privind aprobarea utilizarii sumei de 204. 319 lei din excedentul bugetar al comunei Secuieni, pentru realizarea invenstitiei cu titlul ”Extindere scoală cu corp grupuri sanitare si asigurare utilităti (apă si canalizare) scoală gimnazială I-VIII, Secuieni, comuna Secuieni, Judetul Bacău”, proiect finantat prin FEADR,
măsura 322
2015-05-22
Număr Titlu Data
34 / 2015 Privind aprobarea contributiei Consliului Local Secuieni pentru intretinerea persoanei adulte cu handicap cu masura de protectie speciala de tip rezidential in Centrul de Recuperare si Reabilitate Neuropsihiatrica Racaciuni

 

2015-05-22
33 / 2015 Privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform in vederea executarii “ Lucrarilor de desfiintare C1- Gradinita construita din caramida , acoperita cu tigla si C2-Anexa , comuna Secuieni, satul Secuieni, judetul Bacau 2015-05-22
32 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna aprilie, anul 2015 2015-04-30
31 / 2015 privind aderarea si participarea comunei Secuieni, judeţul Bacău la parteneriatul constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Colinele Tutovei” în vederea implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR 2014-2020 , Măsura 19 , Dezvoltare locală LEADER

 

2015-04-30
30 / 2015 Privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul comunei Secuieni, judetul Bacau 2015-04-30
29 / 2015 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI, PE ANUL 2015 TRIM. al II lea 2015-04-30
28 / 2015 Privind acordarea ajutorului de urgenta
familiei Vasiliu Ioan si Maria, pentru acoperirea unor cheltuieli in vederea acoperirii partiale a pagubelor rezultate in urma incediului, produs asupra casei de locuit , din data de 2 .03.2015
2015-04-03
27 / 2015 PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII UNEI SCRISORI DE GARANȚIE DIN PARTEA FNGCIMM 2015-04-03
26 / 2015 privind aprobarea valorii de invenstiție a proiectului cu titlul ”Extindere școală cu corp grupuri sanitare și asigurare utilități ( apă și canalizare) școală gimnazială I-VIII, Secuieni, comuna Secuieni, Județul Bacău”, proiect finanțat prin FEADR, măsura 322 2015-04-03
25 / 2015 Privind acordarea ajutorului de urgenta
d-nei Berescu Minodora , in vederea acoperirii unor cheltuieli pentru reinterventia chirurgicala la ochi ce va fi suportata de copilul Berescu Vasile- Darius
2015-04-03
24 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile aprilie-iunie, anul 2015
2015-04-03
23 / 2015 privind aprobarea de către Consiliul Local al comunei Secuieni a cotizatiei de 2 lei /an pentru fiecare locuitor din comuna Secuieni, pentru anul 2015, la patrimoniul Asociatiei Grup de Actiune Locala “ Colinele Tutovei” 2015-03-27
22 / 2015 Privind acordarea ajutorului de urgenta
d-lui David Aristotel , pentru acoperirea unor cheltuieli in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a populatiei si stare civila
2015-03-27
21 / 2015 Prin care se ia act de incetarea contractului de concesionare nr. 711/6.06.1996 avand ca obiect cedarea si preluarea in concesiune a terenului in suprafata de 16 mp situat in intravilanul comunei Secuieni cu destinatie teren pentru amplasament chiosc comercial 2015-03-27
20 / 2015 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

 

2015-03-27
Număr Titlu Data
19 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna martie, anul 2015 2015-03-27
18 / 2015 Privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatului de producator si a carnetului de comercializare solicitate de producatorii din sectorul agricol 2015-03-27
17 / 2015 Privind inregistrarea la Consiliul Local Secuieni si circulatia pe teritoriul administrativ al comunei Secuieni a tractoarelor , masinilor autopropulsate, masinilor agricole sau forestiere precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii 2015-03-27
16 / 2015 NR. 16/12.02.2015
Privind acordarea ajutorului de urgenta
d-nei Antohi Doina, pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea sorei Ciutea Niculina decedata la data de 20.01.2015
2015-02-12
15 / 2015 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna februarie, anul 2015 2015-02-12
14 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S.” 2015-02-12
13 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul
“ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-.”
2015-02-12
12 / 2015 Privind organizarea retelei scolare pentru anul 2015-2016 in comuna Secuieni

 

2015-02-12
11 / 2015 Privind compensarea in bani a voluntarilor-membri S.V.S.U Secuieni care participa la interventii si pregatire in cursul anului 2015

 

2015-02-12
10 / 2015 privind aprobarea functiilor publice,statului de functii, numarului de personal si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2015-02-12
9 / 2015 NR. 9/12.02.2015
privind aprobarea indicatorilor Tehnico- Economici pentru
obiectivul \’\’ Extindere retea de iluminat public –“ comuna Secuieni-zona “ Gostat”
2015-02-12
8 / 2015 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2015 2015-02-12
7 / 2015 PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
PE ANUL 2014
2015-02-12
6 / 2015 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,
judetul Bacau, pentru anul 2015
2015-02-12
5 / 2015 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna ianuarie, anul 2015

 

2015-01-22
Număr Titlu Data
4 / 2015 Privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor” al comunei Secuieni, judetul Bacau 2015-01-22
3 / 2015 Privind aprobarea Planului de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2015 2015-01-22
2 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35 din 18.11.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Bacău

 

2015-01-22
1 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile ianuarie-martie, anul 2015
2015-01-22
49 / 2014 privind modificarea art. 2 din Hotararea nr. 20/30.04.2014
privind aprobarea realizarii lucrarii de” Punere in siguranta a tronsonului de drum de acces DC 25( 900 m) in satul Chiticeni, prin asigurarea colectarii si evacuarii apelor din zona drumului si refacerea suprafetei de rulare”
2014-12-19
48 / 2014 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV lea, anul 2014 2014-12-12
47 / 2014 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna decembrie, anul 2014 2014-12-12
46 / 2014 Privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a comunei Secuieni, judetul Bacau
Nr. 1412/28.05.2009 si 4526/29.05.2009
2014-12-12
45 / 2014 privind stabilirea taxei speciale datorata de persoanele fizice şi juridice
din comuna Secuieni în anii 2014 si 2015
2014-12-12
44 / 2014 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe
aplicabile in anul fiscal 2015
2014-12-12
43 / 2014 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna noiembrie, anul 2014 2014-11-27
42 / 2014 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul
“ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-.”
2014-11-27
41 / 2014 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV lea, anul 2014 2014-11-27
40 / 2014 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-lui Adragai Florinel,
din satul Secuieni, comuna Secuieni, judetul Bacau
2014-10-31
39 / 2014 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe trimestrul al IV lea, anul 2014
2014-10-31
Număr Titlu Data
38 / 2014 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna octombrie, anul 2014

 

2014-10-31
37 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile octombrie -decembrie, anul 2014
2014-10-31
36 / 2014 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna septembrie, anul 2014 2014-09-30
35 / 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni, judetul Bacau pentru anul 2015 2014-09-30
34 / 2014 Privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a modificărilor produse asupra Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a Caietului de Sarcini actualizat şi aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 2014-08-28
33 / 2014 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial „Mediu” 2014-08-28
32 / 2014 Cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local Secuieni nr. 43/19.12.2013 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe aplicabile in anul fiscal 2014 2014-08-14
31 / 2014 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card – legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap 2014-07-31
30 / 2014 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile iulie- septembrie, anul 2014
2014-07-31
29 / 2014 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna iunie, anul 2014

 

2014-06-17
28 / 2014 Privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a comunei Secuieni, judetul Bacau
Nr. 1412/28.05.2009 si 4526/29.05.2014
2014-06-17
27 / 2014 privind Delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. si aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 2014-06-17
26 / 2014 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna mai, anul 2014 2014-05-30
25 / 2014 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II lea, anul 2014

 

2014-05-30
24 / 2014 Privind validarea unui mandat de consilier local 2014-05-30
Număr Titlu Data
23 / 2014 prin care se ia act de demisia consilierului local BALAITA MARICEL si vacantarea mandatului de consilier local 2014-05-30
22 / 2014 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna aprilie, anul 2014 2014-04-30
21 / 2014 Privind casarea unui autoturism uzat si achizitionarea unui nou autoturism prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2014-04-30
20 / 2014 privind aprobarea realizarii lucrarii de” Punere in siguranta a tronsonului de drum de acces DC 25( 900 m) in satul Chiticeni, prin asigurarea colectarii si evacuarii apelor din zona drumului si refacerea suprafetei de rulare” 2014-04-30
19 / 2014 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate, a autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate precum si a orarului de functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei SECUIENI, judeţul Bacău 2014-04-30
18 / 2014 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar David Dumitru -Cosmin pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților ADIS Bacău excluderea Unității Administrativ-Teritoriale Comănești din Cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului și Actului Constitutiv al ADIS Bacău 2014-04-30
17 / 2014 privind aprobarea Listei de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, în sectorul apă/apă uzată 2014-04-30
16 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile aprilie-iunie, anul 2014
2014-04-30
15 / 2014 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna martie, anul 2014 2014-03-28
14 / 2014 privind aprobarea amplasarii unui panou informativ,
de dimensiune 1,5 m x 1 m, cu suport metallic din teava rectangular, care va cuprinde harta Asociatiei Grup de Actiune Locala “ Colinele Tutovei”
2014-03-28
13 / 2014 privind aprobarea functiilor publice,statului de functii, numarului de personal si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2014-03-28
12 / 2014 privind incadrarea unor imobile in domeniul privat al comunei Secuieni si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele suprafete de teren in favoarea U.A.T. comuna Secuieni 2014-03-28
11 / 2014 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
al comunei Secuieni, judeţul Bacău
2014-03-28
10 / 2014 privind aprobarea documentelor necesare demararii
procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii
deseuri municipale in judetul Bacau
2014-02-27
9 / 2014 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna februarie, anul 2014

 

2014-02-27
Număr Titlu Data
8 / 2014 Privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole in comuna Secuieni, judetul Bacau 2014-02-27
7 / 2014 PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
PE ANUL 2013
2014-02-27
6 / 2014 privind aprobarea de către Consiliul Local al comunei Secieni a contributiei de 2 lei /an pentru fiecare locuitor din comuna Secuieni, pentru anii 2013 si 2014, la parimoniul Asociatiei Intercomunitare “ Zona Metropolitana Bacau “ 2014-01-31
5 / 2014 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna ianuarie, anul 2014

 

2014-01-31
4 / 2014 privind aprobarea de către Consiliul Local al comunei Secuieni a cotizatiei de 1 leu /an pentru fiecare locuitor din comuna Secuieni, pentru anul 2014, la parimoniul Asociatiei Grup de Actiune Locala “ Colinele Tutovei” 2014-01-31
3 / 2014 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial “ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S.”

 

2014-01-31
2 / 2014 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,
judetul Bacau, pentru anul 2014
2014-01-31
1 / 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile ianuarie-martie, anul 2014
2014-01-31
45 / 2013 Privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna decembrie, anul 2013 2013-12-19
44 / 2013 privind revocarea HOTARARII NR. 15/29.04.2013
(aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1/5.05.2008 incheiat intre Primaria comunei Secuieni si d-l Ivan Constantin , avand ca obiect teren extravilan , in suprafata de 1, 70 ha- pasune , parte din domeniul privat al comunei Secuieni)
2013-12-19
43 / 2013 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe
aplicabile in anul fiscal 2014
2013-12-19
42 / 2013 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe trimestrul al IV lea, anul 2013
2013-12-19
41 / 2013 privind schimbarea amplasamentului destinat pentru construirea unitatii de invatamant ” Gradinita cu program normal Secuieni, sat Secuieni, comuna Secuieni” prin Programul “ Reforma educatiei timpurii in Romania” 2013-11-29
40 / 2013 privind aprobarea documentelor necesare demararii
procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport
deseuri municipale in judetul Bacau
2013-11-29
38 / 2013 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna noiembrie, anul 2013 2013-11-29
Număr Titlu Data
37 / 2013 Privind organizarea retelei scolare pentru anul 2014-2015 in comuna Secuieni 2013-11-29
36 / 2013 Privind stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe propritatea publica si privata a comunei Secuieni, judetul Bacau 2013-11-29
35 / 2013 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Secuieni, judeţul Bacău 2013-11-07
34 / 2013 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe trimestrul al IV lea, anul 2013
2013-11-07
33 / 2013 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe trimestrul al IV lea, anul 2013
2013-10-24
32 / 2013 Privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar ,
pe trimestrul al IV lea, anul 2013
2013-10-17
31 / 2013 privind completarea Hotararii Consiliului Local Secuieni nr. 24/16.08.2013 privind instrumentarea Proiectului “ Extindere scoala cu corp grupuri sanitare si asigurare utilitati ( apa si canalizare) Scoala gimnaziala I-VIII Secuieni, comuna Secueini, judetul Bacau” 2013-10-17
30 / 2013 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna octombrie, anul 2013 2013-10-17
29 / 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile octombrie -decembrie, anul 2013
2013-10-17
28 / 2013 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe trimestrul al IV lea, anul 2013
2013-09-30
27 / 2013 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna septembrie, anul 2013 2013-09-30
26 / 2013 Privind desemnarea unui consilier al Consiliului Local Secuieni, judetul Bacau membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Secuieni

 

2013-10-30
25 / 2013 Privind desemnarea d-lui viceprimar David Dumitru –Cosmin
reprezentant al comunei Secueini, judetul Bacau in Consiliul de Administratie al Asociatiei “ ZONA METROPOLITANA BACAU”
2013-09-30
24 / 2013 privind instrumentarea Proiectului “ Extindere scoala cu corp grupuri sanitare si asigurare utilitati ( apa si canalizare) Scoala gimnaziala I-VIII Secuieni, comuna Secueini, judetul Bacau” 2013-08-16
23 / 2013 privind stabilirea Programului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea, intretinerea si curatenia comunei Secuieni 2013-08-16
Număr Titlu Data
22 / 2013 privind aprobarea statului de functii si organigramei
personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni
2013-08-16
21 / 2013 privind aprobarea unor masuri de circulatie pe drumurile publice de pe raza comunei Secuieni a vehiculelor cu tractiune animala 2013-07-25
20 / 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Secuieni
pentru sedintele din lunile iulie-septembrie, anul 2013
2013-07-25
19 / 2013 Privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice din comuna Secuieni, judetul Bacau pentru luna iunie, anul 2013

 

2013-06-28
18 / 2013 privind aprobarea functiilor publice,statului de functii, numarului de personal si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni

 

2013-05-30
17 / 2013 privind primirea comunelor Buhoci si Parjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia 2013-05-30
16 / 2013 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial
“ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-.”
2013-05-30
15 / 2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1/5.05.2008 incheiat intre Primaria comunei Secuieni si d-l Ivan Constantin , avand ca obiect teren extravilan , in suprafata de 1, 70 ha- pasune , parte din domeniul privat al comunei Secuieni 2013-04-29
13 / 2013 privind aprobarea concesionării păşunilor comunale prin atribuire directă a contractului de concesiune în favoarea Asociatiei ,,ZOOPROD’’ Secuieni 2013-04-23
12 / 2013 Privind transmiterea in folosinta gratuita catre
S.C. E.ON Moldova Distributie S.A., pe durata existentei capacitatilor energetice, a suprafetei de 4,5 mp teren neproductiv , situat in intravilanul comunei Secuieni, in lungul drumului national DN2F , la limita proprietatilor, pentru asigurarea conditiilor de alimentare cu energie electrica a locuintei nou construita de
dl. Luncanu Gheorghe
2013-04-23
14 / 2013 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial “ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S.” 2013-04-23
11 / 2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II lea, anul 2013 2013-04-23
10 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile ianuarie-martie, anul 2013 2013-04-23
9 / 2013 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni, judetul Bacau, pentru anul 2013 2013-03-29
8 / 2013 privind completarea Hotararea Consiliului Local Secuieni nr41/20.12.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2013 2013-03-29
Număr Titlu Data
7 / 2013 privind modul cum s-a realizat bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2013-03-29
6 / 2013 privind aderarea comunei Secuieni la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala judetului Bacau 2013-03-29
5 / 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni, judetul Bacau 2013-03-29
4 / 2013 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2013-2014 2013-02-28
2 / 2013 privind modificarea H.C.L. nr. 44/31.12.2012 care modifica H.C.L. nr. 44/31.12.2012 2013-01-31
1 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. Secuieni pentru sedintele din lunile ianuarie-martie 2013 2013-01-31
3 / 2013 privind aprobarea functiilor publice, statului de functii 2013-01-31
44 / 2012 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Secuieni NR41/20.12.2012
Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,aplicabile in anul fiscal 2013
2012-12-31
43 / 2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U. Z. ” Zona servicii in intravilanul comunei Secuieni” pentru realizarea investitiei “SERVICE AUTO” 2012-12-20
36 / 2012 privind aprobarea susținerii Programului ”BIBLIONET – lumea în biblioteca mea 2012-10-18
35 / 2012 Privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de delegare a gestiunii deșeurilor nr.1412/28.05.2009, încheiat între Consiliul Local Secuieni și SC SOMA SRL 2012-10-18
34 / 2012 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli. Pe trimestrul al-IV lea, anul 2012 2012-10-18
33 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-10-18
32 / 2012 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al- III- lea, anul 2012 2012-09-12
31 / 2012 privind acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE” şi premierea în bani d-lui URSACHE EMIL, domiciliat în comuna Secuieni, judeţul Bacău care va împlini, in data de 1.09.2012, varsta de 100 de ani 2012-08-23